– Consult

Whatsapp:  +5999 528-8118

Maandag  –  Vrijdag

7:30  – 16:30

Niet voor spoedgevallen!!

– Consult met Arts

Whatsapp:  +5999 525-9545

Maandag  –  Zondag

8:00  – 20:00

Herhaal- Recepten en Verwijsbrieven

Whatsapp: +5999 524-5625

Maandag  –  Vrijdag

7:30  –  12:00   en  14:00  –  16:30

Toeristen

– Consult met Arts

+5999 526-2637

Maandag  –  Zondag:  8:00  –  20:00

Walk  in:
Maandag  –  Vrijdag

7:30  – 12:00   en  14:00  – 16:30

Afspraken maken

 Telefoon: +5999 736-0530

 Maandag  –  Vrijdag

7:30  –  10:30   en  14:30  – 16:30

Donderdag 8:00  –  9:00: Praktijkvergadering
(Niet bereikbaar voor het maken van afspraken)

Spoedlijn

Telefoon:  +5999 738-9111

 Maandag  –  Vrijdag

Praktijk: 7:30  – 17:00

Dienstgroep:  +5999 462-9252

Onze professionele huisartsen

Charisse Calor

Charisse Calor

BIG: 19056469401
Daniel Schotborgh

Daniel Schotborgh

BIG: 69065387101
Carolien Schotborgh- van Heugten

Carolien Schotborgh- van Heugten

BIG: 59909505901
Erika Richardson

Erika Richardson

BIG: 59917944701

Huisartsen Zorg

Naast onze consulten voor alle leeftijdsgroepen en voor alle specialismen obv de NHG standaarden en protocollen verlenen wij de volgende zorg:

Eerste hulp bij ongelukken,  wondverzorging en hechten

Urineonderzoek bij plasklachten

Oren uitspuiten

Terminale zorg/ palliatieve sedatie

Spiraaltje plaatsen

Injecties geven incl in gewrichten

SOA consulten

Kleine chirurgische ingrepen ( verwijderen van talgkliercystes, vetbulten, ingegroeide teennagels etc)

Wratten aanstippen

Rijbewijskeuring en Vaarbewijs keuringen

Screening en Preventie

Suikerziekte, hoge bloeddruk en andere hart en vaatziekten

        Ketenzorg

Alleen ga je sneller, SAMEN kom je verder!

We staan vandaag voor een belangrijke uitdaging: de stijgende prevalentie van diabetes en hart- en vaatziekten !!
Ons team is vastberaden om deze gezondheidsproblemen samen aan te pakken en de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren.
Daarom roepen we elke persoon die lijdt aan suikerziekte en/of hoge bloeddruk, een hoog cholesterol gehalte of overgewicht heeft, op deel te nemen aan onze aanpak dmv een Ketenzorg.  Ketenzorg is een zorgmodel dat is ontworpen om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Wij leggen daarbij de nadruk op een holistische benadering: er wordt niet alleen gekeken naar jouw ziekte maar naar jouw persoon in geheel!

U

1. Preventie en detectie

Screening op- en regelmatige controles van: 

  • Kwaliteit van leven
  • Levenstijl: voeding en beweging!
  • Suikergehalte ( HbA1C)
  • Cholesterolgehalte 
  • Nierfunctie 
  • Bloeddruk
  • Gewicht
  • Voeten: doorbloeding en wondjes
  • Ogen

2. Integrale aanpak van zorgverlening

Ons team  van huisartsen, Praktijkondersteuner Somatiek, Gespecialiseerde Verpleegkundige diabetes, Specialisten, Dietist en en andere zorgprofessionals, werken gezamenlijk aan het voorkomen en beheersen van deze aandoeningen. 

 Het doel is om de zorg naadloos en efficiënt op elkaar af te stemmen zodat jij de best mogelijke behandeling krijgt en complicaties ( hartinfarcten, hersenstrokes, amputaties aan het been, blindheid en nierdialyse  worden voorkomen. 

3. Zelfmanagementondersteuning

Je wordt empowered doordat we je informeren over je aandoening(en) en de behandelopties zodat je beter in staat bent beslissingen te nemen en je levenstijl aan te passen

4. Continuïteit van zorg

Ons team werkt samen met alle zorgverleners die dezelfde richtlijnen volgen waardoor je kan rekenen op continue zorg. Dit zorgt voor een gestroomlijnde overgang tussen de verschillende zorgfasen en -settings. 

SAMEN zetten we stappen naar een betere gezondheid waarin je ondersteunen en inspireren om het beste uit jezelf te halen.
Wij verwelkomen iedereen die vastberaden is gezonder te worden en blijven, mee te doen!
SAMEN kunnen we diabetes en hart- en vaatziekten verslaan!

Logo Medisch Centrum

Multidisciplinaire zorg met
Medisch Centrum Sorsaka

Huisartsenpraktijk Sorsaka werkt samen met MCS alwaar de volgende disciplines zijn:

Fysiotherapie

Medical Laboratory Services

Geestelijke gezondheidszorg Capriles Kliniek: psychologen en psychiaters

Medistart: slaapwinkel, ECG’s, Holter onderzoeken en
24 uursbloeddrukmetingen

Tandheelkunde Dr. E. Caraballo

Fundashon Prevenshon

Vaatchirurg van Eps